DESIGN EVA ÖBERG

Eva Öberg
UTBILDNINGAR Guldsmedsutbildning i Göteborg. Sverige.1977-1981.Guldsmedsgesällen i Göteborg. Sverige 1981Guldsmedsgesällen i Köpenhamn. Danmark. 1981.Köpenhamns tekniska högskola. Designlinjen. Danmark. 1983-1985. UTSTÄLLNINGAR 1984-2004. Galleri metall i Köpenhamn. Danmark. Konstindustrimuséet i Köpenhamn. Danmark. Röhsska muséet i Göteborg. Sverige.Utrikesministeriet i Köpenhamn. Danmark. Nordenfjeldske kostindustrimuséet i Trondheim. Konstindustrimuséet i Köpenhamn. Danmark.Illum Bolighus i Köpenhamn. Danmark.Sintra i Göteborg. Sverige.Guldsmedsmässan, samlingutställning i Stockholm. Sverige.Guldsmedsmässan i Oslo. Norge. Harrods London. England. SEPARATUTSTÄLLNINGAR1985-1991.Malmö, Norrtälje, Kalmar, Varberg, Sölvesborg, Göteborg, Hässleholm, Karlshamn, Skara, Linköping, Nybro, Uppsala, Eslöv, Uddevalla, Stenungsund, Borgholm, Tumba, Karlstad, Västerås, Kungälv, Stockholm. ARBETEN Danmarks utrikesministerium 1984.Danmarks guld och silversmeds förbund 1984.Guldsmeds design högskolan i.Köpenhamn 1985.Vinkanna till Stråvallas anrika kyrka 2000. UTMÄRKELSER Bronsmedalj för gesällarbeten. 1981.August Ringners resestipendium. 1981. Guldsmedernas minnesfonds stipendium 1983. Fabrikör J.L Eklunds utbildnings stipendium 1983. Guld & silversmedernas sjuk & begravningsfond flitig& framåtsträvande gesäll 1983 Bronsmedalj av Köpenhamns konsthantverkare pris. Danmark.1984.Premie i Guldsmedsgagets Fellesråds designkonkurrence. Danmark 1984 Silvermedalj av Köpenhamns konsthantverkare pris. Danmark. 1985.Nils Sterners Stipendiefond förkovring i designyrket 1988 Invald i Göteborgs Guld & Silversmedernas Mästarförening 2000Invald i Sveriges Gemmologiska riksförening 2002 CHEFSDESIGNER På Ceson guldvaru i Göteborg 1985-1991.Designarbete, Försäljning, Reklam, mm. KURSER Starta egetutbildning på IHM Grundkurs i Grafisk design på IHM Windows, Bokföring, Internet och E-post, Hårdvara och Windows filhanterare,  Desktop publishing med Page Maker. DESIGNER,MARKNADSSAMORDNARE På Alton Jewelery 1993-1997 Marknadsfört bl.a. Pernilla Wiberg Collection: Allmänt reklammaterial foldrar annonser mm. Reklamfilm, Konsumenttidning. Mässansvarig: Skapa montrar, Kick-offer, Skyltning, Säljkoncept, mm.Pressansvarig: Pressreliser och annan media bearbetning. LÄRARE I FORM OCH FÄRG På  Avancerad Guldsmedsutbildning i Falköping 1998  FRILANSUPPDRAG Från TH. Marthinsen i Norge 1978.Designat ett tiotal koncept för olika målgrupper i silvercorpus. Grafisk Design av SBS Entreprenad AB Årsredovisning 2001 Årsredovisning 2004. DESIGN ELAJZA SWEDEN smyckedesignföretag 1998 – 2003 Skapat två smyckecollektioner varje år för försäljning på den Svenska och Norska marknaden. ATELJÉ ELAJZA, EVAKRISTINA 2003 –  Design och ateljéarbeten i egen Studio.